Mizaca Göre Beslenme Fidan Pesen Açıklıyor

Mizaca Göre Beslenme

Mizaca Göre Beslenme

En çok merak edilen, beslenme konusunu mizaca göre beslenme Uzman Eczacı Fidan PESEN ÖZDOĞAN tarafından detaylı olarak açıklıyoruz. Mizacınıza uygun beslenme şekline uyduğunuzda hayat kalitenizi artırarak daha sağlıklı bir hayata kavuşabilirsiniz.

Geleneksel Uygur tıp bakışına göre kâinatta daha herhangi bir şey yaratılmadan önce sıcak ve soğuk keyfiyetin yaratıldığı ardından sıcak ve soğuk keyfiyetinin birbiriyle etkileşimi sonucunda da kuruluk ve nemliliğin oluştuğu belirtilir. Genel yaşam sürecimizde sıcaklık, soğukluk, kuruluk ve nemlilik aslında bizlere sürekli kullandığı terimler arasındadır. Mesela ağzımız kuruduğunda ağzınızı nemlendirmek için sıvı bir şey tüketmek isterseniz veya çok soğuk ortamda sıcaklığı yükseltecek giysi giyinir veya ortamda ki ısıtıcılardan faydalanırız. Hatta herhangi bir boyun ve bel ağrısı durumlarında eğer ki ağrının oluşumu soğuk vurması nedeniyleyse ağrıyan bölgeye ısıtan şeyler uygularsınız. Dolayısıyla aslında sıcak soğuk kuru ve nem hayatımızda iç içe olduğumuz kavramlardır. Geleneksel Uygur tıp bakış açısına göre sıcak, soğuk kuru ve nemin birbiriyle etkileşimi sonucunda zıt olan keyfiyetlerden hangileri hakim hale gelirse bunun sonucunda o keyfiyete uygun olan maddeler oluşur. Örneğin sıcak, soğuk, kuru ve nem etkileşmesi sonucunda kuruluk ve sıcaklık hakim konumda ise ateş maddesi,

Mizaca Göre Beslenme
Mizaca Göre Beslenme

nemlilik sıcaklık hakim konumda ise hava maddesi, nemlilik soğuk hakimse su maddesi, kuruluk ve soğukluk hakim konumda ise toprak maddesi oluşur. Bu dört maddeye baktığımız zaman ateş çevresinde kuruluk ve sıcaklık verir, hava nemlilik ve sıcaklık, su nemlilik ve soğukluk, toprak ise kuruluk ve soğukluk verir. Bu dört madde bulunduğu ortamlarda miktarları ve keyfiyetlerinin gücü oranında etki gösterirler. Örneğin; bir bölge karasal bir bölgeyse o bölgede kuruluk ve soğukluğun hakim olduğunu hissedersiniz ve ya bir bölge hem sulak hem de güneşli bir bölgeyse o bölgede yaşadığınız taktirde o bölgede nemlilik ve sıcaklığın hakim olduğunu görürsünüz.

Eski kadim hekimlerimiz bu dört elementin insan bedeniyle olan etkisini fark etmesi sonucunda bu dört elementin insan bedeninde de karşılığı olduğunu tespit etmiş ve ateşin karşılığının bizim bedenimizde safra, havanın karşılığının kan, suyun karşılığının bedenimizde balgam maddesi toprağın karşılığında sevda maddesi olduğunu belirtmişlerdir. Bu dört madde nasıl ki dünyamızda bir denge oluşturuyorsa bizim bedenimizde de bir denge oluşturarak hayatımızı idame etmemizi sağlamaktadır. Bu dört maddeden birinin diğerlerine oranla miktar yönünden fazla olması durumundan (ana rahminde sperm ve yumurtanın birbiriyle etkileşimi sonucunda bu dört maddeden birisi hakim konuma gelerek mizacı oluşturur) kişinin ana mizacı oluşur. Kuruluk ve sıcaklığın hakim olması durumunda kişi safravi mizaç, hava maddesinin hakim konumda olması durumunda demevi mizaç, balgam maddesinin hakim olması durumunda balgami mizaç, sevda maddesinin hakim olması durumunda sevdavi mizaç olmaktadır.

Mizaç ve Özellikleri

MIZACA GORE BESLENME
MIZACA GORE BESLENME

Sağlıklı olabilmenin ilk şartı olarak Bu dört madde insan bedenin de yeterli miktarda ve kalitede olması gerekir. Bu yeterli kalite ve miktarın sağlanması yediğimiz gıdalarla olmaktadır. İnsan bedeni aslına bakılırsa bu dört sıvı ile varlığını sürdürmektedir. Aldığımız gıdalar ağız yoluyla yeterince parçaladıktan sonra mideye geçer. Mide de çok ciddi bir sindirime tabiî tutulur. Daha sonra gerekli birçok organdan geçerek içeriğinde ki bütün maddeler emilerek ve hangi mizaca uyumludur? Örneğin; kan mizaca uyumluysa kan maddesine safra maddesine uygunsa safra maddesine, balgam maddesine uygunsa balgam maddesine, sevda maddesine uygunsa sevda maddesine, dönüşerek bedende organlardan dokulara, dokulardan hücrelere kadar beslenmeyi belli bir denge ve kalitede sağlamaktadır. Geri kalan gıdaların hazmı sonucunda oluşan posalar ve gereksiz maddeler beden dışına atılmaktadır. İşte bu noktada mizaca göre beslenme oldukça önem arz etmektedir.

Mizaca göre beslenme hususuna değinemeden önce burada bir hususa daha değinmek isterim. Bizim bir ana mizacımız birde yediklerimiz sonucunda veya bulunduğumuz bölge, iklim veya ruh halimiz dâhil olmak üzere iç mizacımızda değişimler oluşabilmektedir. Bazen ana mizacımız başka bir mizaca mail edebilmekte veyahut yine yanlış beslenme uygun olmayan iklim şartları, hava şartları gibi nedenler veya sürekli olumsuz ruh halleri nedeniyle kişinin bedenin de bulunan hıltlar, sıvılar gayri tabiî hale dönüşebilmektedir. İşte bu konuda yine ana mizaç, iç mizaç veya bedende biriken gayri tabiî hıltlardan dolayı kişide sağlıkla ilgili problemler çıkmakta ve bunu düzeltebilmesi için o anki bedende ki olumsuz duruma göre mizaca uygun beslenmeyi sağlaması gerekir. Örneğin; ana mizacı safravi mizaç olup, mizacında herhangi bir meyillenme veya herhangi bir gayri tabiî hılt oluşumu oluşmayan bir kişide safra maddesi yel maddelerine oranla daha fazla salındığından dolayı kişinin bu durumu dengeleyebilmesi için bedenini zaman zaman kendi mizacının zıttı olan nemli soğuk mizaçta gıdalarla beslenerek dengelemesi gerekir. Aksi takdir de nasıl ki ateş bir bölgeyi yakarken siz onun üzerine ateşini arttırıcı bir madde eklerseniz o ateş daha fazla alevlenip bulunduğu ortamı kül etmeye doğru gidiyorsa insan bedenin deki safravi mizaçta olan bir kişinin safrasının keyfiyetini arttıran gıdaları tüketmesi bedeninde olumsuz sonuçların oluşmasına sebebiyet verecektir. Burada yine bir konuyu daha açmak gerekir. Nasıl ki yaşadığımız dünyada ateş su hava toprak maddesi varsa nasıl ki bedenimizde safra sevda kan ve balgam dediğimiz dört madde ile dengemiz sağlanıyorsa aynı şekilde yaşadığımız dünyada ki bütün canlı, cansız her şeyin bir mizacı mevcuttur. Bizim bu konuda ize en çok önemsediğimiz hususlardan birisi gıdaların mizacı ve gıdaların etken madde yönünden nasıl etki ettiği ve hangi kullanım şekli ve formuyla insan bedenine fayda sağladığıdır.

Mizaç Testi

Tüm bu doğrultular ile amacımız insanların mizacına uygun beslenme şekillerini alışkanlık haline getirerek hayat kalitelerini artırmaktır. Sizde mizacınızı test etmek için Mizaç Testi yapabilirsiniz. Konuyla alakalı daha detaylı bilgi için bize whatsapp hattımızdan ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir