Balgami

Nemli soğuk mizaç kişilerin rengi ak ve pürüzsüz, dudakları dolgun, deri üstü nemli ve tabakaları fazla, bedeni pürüzsüz yumuşak bunun yanında soğuktur. Bu mizaç ile doğma kişilerin huyu ve ruhsal halleri bir arada düşünülerek değerlendirildiğinde, bu kişiler ağır başlı, gamsız, olaylardan kolaylıkla etkilenmeyen bir yapıya sahiptir. Harici olaylara olan tepkileri oldukça sakin sinirlendikten sonra ise eski hallerine gelmeleri yavaştır. Fiziksel ve düşünce kabiliyeti yönünden nemli sıcak kişiler ile karşılaştırıldığında daha zayıftırlar. Bu mizaçtaki kişiler için genellikle nemli soğuk (örneğin; sulu yemek, nemli meyve-sebze gibi) gıdalar olumsuz tesir gösterir. Kuru sıcak (yani at eti, kuru sıcak mizaçlı yağlar vs gibi) gıdalar uygundur. Bu mizaçtaki kişiler genel olarak değerlendirildiğinde çoğunlukla soğuktan kaynaklanan hastalıklar bilhassa eklem ağrıları, felç gibi rahatsızlıklara maruz kalırlar. Ancak tedaviye hızlı cevap verirler.