Kuvvetler

Kuvvetler İnsanın doğumundan ölümüne kadar süren cereyan içinde insanın zihinsel ve fiziksel hareketlerinin oluşmasına sebep olan unsur kuvvet olarak adlandırılmaktadır. Kuvvetler özelliklerine göre 2 büyük türe ayrılmaktadırlar: 1- Evvelki Kuvvetler...