Sevdavi

Kuru soğuk mizaç kişilerin bedeni oldukça sıkı, zayıfça, bedenleri soğuk, vücuttaki yağ oranı düşüktür. Uykusu azdır. Bu mizaç ile doğma kişilerin huy ve ruhsal halleri bir araya getirip değerlendirildiğinde sevdavi özellikleri fazla, zor etkilenen, hayalperest, korkak, hayali hissiyatları fazlaca olduğundan hakikatten uzak fikirler geliştirirler. Akli feraseti, doğru fikir üretme kabiliyeti düşük, olumsuz fikirlere bunun yanında ruhi azap çekmeye meyilleri vardır. Genel olarak toplum arasına karışmaktan hoşlanmadığından dolayı ruhsal hastalıklar (psikolojik) ve ruhsal ve psikolojik yapıya bağlı kalp hastalıklarına fazlaca maruz kalmaktadırlar. Bunun yanında bu mizaç ince fikirli, derin tefekkür sahibi ve dünya tarihinde devlet kurup devlet yıkan iki mizaçtan biridir. Sevdavi mizaç kişilerin en önemli özelliği şu ki; genel olarak kan, balgam ve safra maddelerinin gayri tabii değişimlerinin son mahsulü sevdaya ait olması dolayısıyla tedaviye verdiği cevap oldukça yavaş olmaktadır. Sevda hıltını olgunlaştırıp bedenden atmak oldukça fazla güç sarfı gerektirmektedir.

Şunu akılda çıkarmamak gerek ki;

Yukarıda bahsi geçen özellikteki insanları rengi fiziksel görüntüsü ve tabii mizacı ile alakalı yönü nispeten nazarda tutularak bakmak ve kesinleştirmemek gerekir. Aksi halde yeryüzünün herhangi bir iklim ve coğrafi bölgesinde yaşayan kişilerin rengi ve fiziksel görüntüsü ile alakalı tabii görüntü farkları ile kişilerin asli mizacının birlikte değerlendirilmemesi ve bu hususların gözden kaçırılması hastalığın teşhisinin yanlış olmasına neden olur. Hastalıkları inceleme ve teşhis etme de mizaç elbette ki göz önünde tutulur ancak onu hastalık oluşturucu sebeplerin ana nedeni olarak görüp, o şekilde kabul edip uygulama yapmak doğru değildir. Dolayısıyla insanların tabii mizacıyla kişinin rengi ve fiziki görüntüsünü nispeten birlikte değerlendirmek gerekir