Akciğerin Mizacı

Akciğerin Mizacı Geleneksel Uygur tıbbında akciğerin mizacı nemli soğuk arkadaşlar. Bakıldığı zaman tam kalp ile akciğer yan yanadır. Kalbin mizacı kuru sıcak, akciğerin mizacı nemli soğuktur. Peki bu iki organın...

Mizaç

Mizaç 4 büyük maddenin en küçük zerreciklerindeki keyfiyetin birbirine tesir etmesinden açığa çıkan yeni keyfiyet mizaç olarak adlandırılmaktadır. Bir diğer ifade ile vurgulandığında; 4 büyük madde kuvvetlerinin birbirine tesir etmesi...

Dört Büyük Element

Dört Büyük Element Mizaçlar ile alakalı dört büyük element konusunu detaylı olarak inceleyeceğiz. Ateş, su, toprak ve hava olarak ana elementleri burada ayrı ayrı tanıtacağız. Geçmişte yaşayan ecdatlarımız yaşadıkları hayat...