Mizaç

Mizaç 4 büyük maddenin en küçük zerreciklerindeki keyfiyetin birbirine tesir etmesinden açığa çıkan yeni keyfiyet mizaç olarak adlandırılmaktadır. Bir diğer ifade ile vurgulandığında; 4 büyük madde kuvvetlerinin birbirine tesir etmesi...

Dört Büyük Element

Dört Büyük Element Mizaçlar ile alakalı dört büyük element konusunu detaylı olarak inceleyeceğiz. Ateş, su, toprak ve hava olarak ana elementleri burada ayrı ayrı tanıtacağız. Geçmişte yaşayan ecdatlarımız yaşadıkları hayat...

Organların Mizacı

Organların Mizacı Her bir organı kendisine has mizacı organların mizacı ile tanımlanma ve onların kendilerine has mizacında ortaya çıkma ihtimali olan hastalıkları bilme, hastalıklara teşhis koyma, tedavi tedbirlerini amaca uygun...