Hıltları Oluşturan Faktörler

Hıltları Oluşturan Faktörler Geleneksel tıpta, çoklu karışım halinde olan her ne olursa olsun bir yapının ortaya çıkışında 4 unsurun etkili olduğu düşünülür. Bu unsurlar; Maddi unsur Hareketlendirici unsur Şekil unsuru...