Yönetici Organlar

Yönetici Organlar Yönetici organlar konusunda gelmeden önce geleneksel tıbbının anatomi ilminin, günümüz anatomi ilmi ile benzerliği dolayısıyla kitabımızda ayrıca yer verilmedi. Ancak Geleneksel tıp fizyolojisinin günümüz tıbbının fizyolojisine benzemeyen özelliklerinin...