Kuvvetler

Kuvvetler İnsanın doğumundan ölümüne kadar süren cereyan içinde insanın zihinsel ve fiziksel hareketlerinin oluşmasına sebep olan unsur kuvvet olarak adlandırılmaktadır. Kuvvetler özelliklerine göre 2 büyük türe ayrılmaktadırlar: 1- Evvelki Kuvvetler...

Yönetilen Organlar

Yönetilen Organlar Yönetilen organlar beden içinde dizilim şekilleri ve hizmetlerinin karakterine bakılarak hizmetçi organ veya gayri hizmetçi organlar olarak 2’ye ayrılmaktadırlar. Yönetilen organlar olarak ilk başlığımız hizmetçi organlardır. a)  Hizmetçi...