Uzman Eczacı Fidan PESEN ÖZDOĞAN

mizaclarim

Mizaçlar ve ÖzellikleriBalgami, Demevi, Safravi, Sevdavi

SU

MİZAÇ

4 büyük maddenin en küçük zerreciklerindeki keyfiyetin birbirine tesir etmesinden açığa çıkan yeni keyfiyet mizaç ola- rak adlandırılmaktadır. Bir diğer ifade ile vurgulandığında; 4 büyük madde kuvvetlerinin birbirine tesir etmesi neticesinde vücuda gelen keyfiyet mizaç olarak kabul edilmektedir

İnsanın Doğma (Ana) Mizacı

İnsanların rengi-çehresi ve boyu-posu ile ilgili şekil yönünden farklara sebep olan dahili unsurlar 4 büyük maddenin bedendeki ifadesi olup, bu unsurlar insanların doğma (ana) mizacını temsil eder. Ana mizaç suni yollar ile veya bir vasıta aracılığı ile değiştirilemez. Ancak insanları huyu-karakteri, ruh haleti, örf-adeti doğduktan sonraki toplumsal muhit etkisi so- nucunda değişime uğrayabilmektedir. Toplumun yapısı, maddi koşullar, manevi değerler, insanların ruhsal hallerinin faziletle- rinin değişiminde harici sebep olup rol oynamaktadır.

Mizaçlar ve Özellikleri

Nemli soğuk mizaç kişilerin rengi ak ve pürüzsüz, dudakları dolgun, deri üstü nemli ve tabakaları fazla, bedeni pürüz- süz yumuşak bunun yanında soğuktur. Bu mizaç ile doğma kişilerin huyu ve ruhsal halleri bir arada düşünülerek değerlen- dirildiğinde, bu kişiler ağır başlı, gamsız, olaylardan kolaylıkla etkilenmeyen bir yapıya sahiptir.

Nemli Sıcak Mizaç, mizaçlar arasında en iyi özelliklere sa- hiptir. Tabi mizacının nemli ve sıcak oluşu dolayısıyla bu miza- ca sahip kişiler kas ve yağ tabakası yönünden daha fazla gelişim gösterir. Bu mizaca sahip kişilerin beden harareti yüksek, deri yapıları pürüzsüz ve yüzleri parlak kırmızı, tez canlı bunu…

Kişinin yaşadığı coğrafi muhitin kişilerin rengi ve çehresine olan etkisini hesaba katmadan sadece bedendeki tabii görüntü farkı ölçü olarak alındığında, genel olarak kuru-sıcak mizaç kişilerin göz akı sarımsı, ağız tadı acı, dili kurudur ve bu kişiler çok fazla susarlar. Bedenleri hararetli olup soğuk havayı ve soğuk yiyecek ve içecekleri severler. 

Kuru soğuk mizaç kişilerin bedeni oldukça sıkı, zayıfça, be- denleri soğuk, vücuttaki yağ oranı düşüktür. Uykusu azdır. Bu mizaç ile doğma kişilerin huy ve ruhsal halleri bir araya getirip değerlendirildiğinde sevdavi özellikleri fazla, zor etkilenen, ha- yalperest, korkak, hayali hissiyatları fazlaca olduğundan hakikatten uzak fikirler geliştir.

Blog