Hıltları Oluşturan Faktörler

Hıltları Oluşturan Faktörler

Geleneksel tıpta, çoklu karışım halinde olan her ne olursa olsun bir yapının ortaya çıkışında 4 unsurun etkili olduğu düşünülür. Bu unsurlar;

  1. Maddi unsur
  2. Hareketlendirici unsur
  3. Şekil unsuru
  4. Sonuç unsuru

1.  Maddi Unsur:

Belirli bir şekildeki çoklu karışımlı maddenin oluşumunda gerekli olan ana ham madde maddi unsur olarak adlandırıl- maktadır.

2.  Hareketlendirici Unsur:

Belirli bir şeyin değişip şekillendirilmesini harekete geçiren güç, hareketlendirici unsur olarak adlandırılmaktadır.

3.  Şekillendirici Unsur:

Şekli meydana getirecek olan ana hammaddelerin bir araya gelmesi ile birlikte gerçekleşen tepkime sonucunda açığa çıkan, kendine ait belirli özelliklere sahip olan şekil, şekil unsuru olarak adlandırılmaktadır.

4.  Sonuç Unsuru:

Gerçekleşen tepkime sonrasında belirli bir şekle sahip olan maddenin işlevi ve oynayacağı rol, sonuç unsuru olarak kabul edilir.

Tabi hıltların açığa çıkışı veya bu hıltarın gayri tabii hale dönüşmesi bunun yanında bu hıltların işlevi ve bu işlevlerin neticesi yukarıda bahsedilen 4 unsurun kanunları çerçevesin- de gelişmektedir.

Örneğin; et, yağ, şeker, süt, unlu yemekler, her çeşit sebze ve meyve gibi gıda maddeleri maddi unsur,

Mide, bağırsak, karaciğer gibi organlar hareketlendirici unsur,

Yiyeceklerin, mide ve bağırsaklarda parçalandıktan sonra masarika (vena porta hepatis) damarı aracılığı ile karaciğere gönderilerek karaciğerde kimyasal işlemlere tabi tutulması sonucunda kana kırmızı renginin verilmesi şekillendirici unsur,

Üretilen tabii kanın insan hayatında oynayacağı rol sonuç unsuru olarak kabul edilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir